Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

"Closing the back door"

  • Avsätt mer tid än vanligt i ett kommande möte där du på ett tydligt sätt lägger undan dagordningen, kalendern, telefonen och alla andra distraktionsmoment för att enbart rikta din uppmärksamhet mot personen du har mötet med.
  • Träffa teammedlemmar från ditt verksamhetsområde i ett socialt sammanhang där det enda syftet är att umgås och lära känna varandra bättre.
  • Fundera på hur effektivt din församling tar hand om behövande som redan är med i församlingen.
  • Fundera över den konfliktlösningsmetod som Jesus presenterar i Matteus 18:15–17 och hur den kan tillämpas praktiskt vid konflikter i församlingen.
  • Uppmuntra de som är med i den livsnära smågrupp du tillhör att berätta vad som skulle göra er tid tillsammans så relevant som möjligt för de problem de möter i vardagen.
  • Anordna en smågruppssamling i ditt hem och ansträng dig för att göra det till en så välkomnande upplevelse som möjligt. Fundera på vem som skulle kunna leda samlingen och vem som skulle vilja delta i den.
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • Beröm minst en person som du tycker har gjort något bra i sitt liv. Det kan vara något från den senaste tiden eller något du har lagt märke till under en längre tid. Säg det till personen direkt eller i ett meddelande.