Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

"Opening the front door"

  • Be tre personer inom ditt verksamhetsområde att dela sin berättelse med en eller flera icke-kristna familjemedlemmar eller vänner. Erbjud dig att be med dem för dessa personer. Fundera sedan om du på något sätt kan bidra till att föra dessa personer närmare Jesus, och i så fall hur.
  • Fråga församlingen/den livsnära smågruppen/ditt team/ din familj/dina vänner vad de tog med sig till gudstjänstenden här veckan för att välsigna Gud och uppmuntra församlingen.
  • Ta reda på vilka i församlingen som arbetar med att hjälpa behövande (mat, kläder, rådgivning, själavård osv.). Fundera på hur deras insatser kan integreras bättre med församlingens andra verksamhetsområden, så att de behövande kan få ytterligare hjälp.
  • Ordna med något att äta och dricka efter gudstjänsten och se till att det är en välkomnande och avslappnad atmosfär för nya besökare.
  • När du kommer till församlingens gudstjänst fundera på hur en ny besökare skulle uppleva besöket. Hur kan du upplevelsen mer välkomnande och positiv för de som besöker gudstjänsten för första gången?
  • Prata med minst en person som du inte vanligtvis pratar med under gudstjänsten den här veckan.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.
  • Skriv ned namnen på tre vänner eller släktingar och skriv sedan ned tre behov för var och en av dem. Ta dig tid att dagligen be en kort bön för varje person baserat på dessa behov.