Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

"Breathing out"

  • Ha som mål att ägna mer än 50 % av din tjänst i församlingen till attutveckla andra personer att tjäna inom ditt specifika verksamhetsområde.
  • Ställ följande fråga till tre personer i församlingen som står dig nära: "Om du fick göra precis vad som helst i församlingen, vad skulle kännas mest meningsfullt för dig?" Avgör sedan om och hur du kan hjälpa dem med det, eller vem du behöver prata med för att göra det möjligt.
  • Bestäm och var tydliga med att kommunicera när ledningen ska träffas för att ytterligare diskutera NFU-processen och ställa frågor till varandra om arbetet med deras personliga handlingsplaner.
  • Utför minst en mindre uppgift varje dag som du har lovat att utföra och som andra i församlingen väntar på ska genomföras.
  • Se om det finns något område inom församlingen eller de livsnära smågrupperna där kommunikationen inte fungerar och samarbeta med ledningen för att åtgärda detta.
  • Om du är smågruppsledare kan du be någon i din grupp att leda en del av samlingen. Be honom/henne att göra det igen om han/hon tyckte om det och vill ha mer erfarenhet.
  • Om det finns någon del av ditt bidrag till församlingslivet som inte bär frukt för Guds rike på ett tydligt sätt – sluta med det och pröva något annat istället.
  • Skriv ned alla negativa saker med samarbete som du kommer på. Var ärlig och noggrann. Skriv sedan ned alla fördelar med samarbete som du kommer på (i vetskap om att NFU har visat att samarbete är avgörande för en långsiktig och sund utveckling). Utöka listan tills den är mer övertygande än listan med negativa saker.